Maand: juni 2021

Consumentengedrag onderzoeken? Gebruik de ERG-theorie!

ERG theorie

Ben je benieuwd naar het gedrag van je consument? De ERG-theorie is afgeleid van de behoeftetheorie van Maslow. Het fijne is dat deze theorie bruikbaar is voor het bestuderen van consumentengedrag. Ook geeft het aan welke verschillende behoeften er zijn bij een consument. Omdat de deelvragen gaan over de wensen en behoeften, is het ideaal om informatie aan de hand van deze theorie in kaart te brengen. De existence-relatedness-growth theorie omvat drie categorieën:

Overlevingsbehoeften (existence):

Dit zijn de fysiologische behoeften van Maslow en de materiële veiligheidsbehoeften. Door bijvoorbeeld te laten zien dat de concurrentie binnen de branche van de huidige of potentiële klant groot is. Door SEO in te zetten vergroot je de online vindbaarheid van het bedrijf.

Sociale behoeften (relatedness):

De sociale veiligheidsbehoeften aan achting en erkenning. Door bijvoorbeeld aan te geven dat SEO een duurzame investering is.

Groeibehoeften (growth):

De groeiaspecten in de behoefte aan achting en erkenning en de behoefte aan zelfverwezenlijking. Door bijvoorbeeld te tonen dat marketing voor een rendabel resultaat kan zorgen (Mulder, 2020).

Aan de hand van de categorieën kunnen er vragen in kaart worden gebracht voor het diepte-interview. Dit om te achterhalen op welke behoefte De SEO Studio moet inspelen bij het maken van reclame voor de aangeboden diensten. Aan de hand van diverse CMD-methodes (een kaarten set met onderzoeksmethoden voor ontwerpgericht onderzoek) is het mogelijk om reacties te vragen van de respondenten en om door te vragen. Hierdoor kan het gevoel en de wensen en behoeften concreet in kaart worden gebracht. Voorbeelden van CMD-methodes zijn: context mapping, a/b testing en cart sorting (“CMD Methods Pack – find a combination of research methods that suit your needs”, z.d.). 

De CMD-methodes zijn ontzettend divers. Je kunt ze gebruiken om onderzoek te doen naar het gedrag van je doelgroep. Het fijne hieraan is dat je inzicht krijgt in situaties en tot nieuwe ideeën kunt komen.

Afnemersanalyse uitvoeren? Gebruik de 6w’s van Ferrel!

Wil je een afnemersanalyse uitvoeren? Dan kan het handig zijn om gebruik te maken van diverse modellen en theorieën. De 6 w’s van Ferrel is bijvoorbeeld een onderdeel van de afnemersanalyse. Hiermee wordt de externe omgeving van een bedrijf in kaart gebracht. Het model heeft als doelstelling om achter de wensen en behoeftes te komen van de doelgroep en brengt deze in kaart. Er zal antwoord worden gegeven op de volgende vragen:

● Wie zijn de huidige- en potentiële afnemers van het bedrijf? 

● Wat doen de huidige- en potentiële afnemers met de dienst van het bedrijf, of van andere aanbieders? 

● Waar kopen de huidige- en potentiële afnemers de diensten van het bedrijf, of van andere aanbieders? 

● Wanneer kopen de huidige- en potentiële afnemers de diensten van het bedrijf, of van andere aanbieders? 

● Waarom kopen huidige- en potentiële afnemers de dienst van het bedrijf, of van andere aanbieders? (“De 6 W’s van Ferrel | Afnemersanalyse –”, 2021). 

Ook is het belangrijk om te achterhalen waarom de potentiële afnemers een dienst zoals een bedrijf die ook aanbiedt niet aanschaffen. Naast het onderzoeken van de koopmotieven komen ook de huidige prestaties aan bod. Hier wordt het onderscheidend vermogen van de dienst uitgelicht. Door dit te doen weet een bedrijf waarom de diensten worden gekocht en waarom niet. 

Misschien heb je er nog nooit over nagedacht maar het inzicht hebben in de gebruikssituaties is ontzettend waardevol. Dit wordt gedaan middels het in kaart brengen van de koopmotieven. Door te weten waarom de afnemer de dienst koopt, kunnen er nieuwe ideeën worden gebruikt voor een communicatie- of marketingstrategie.

Natuurlijk zijn er veel meer modellen die je kunt gebruiken om onderzoek te doen. Als je niet zeker weet of je de juiste hebt gevonden, kijk dan in Google voor meer inspiratie. Je kunt de term ‘afnemersanalyse’ intypen, of strategische modellen.

Een communicatieplan opstellen doe je zo!

Hoe zorg je dat jouw dienst of product bij de doelgroep terecht komt? Je zet hiervoor communicatiemiddelen in, zoals een website of social media. Dit moet je goed uitdenken in een communicatieplan. Zo kun je goed plannen hoe je de doelgroep met de juiste boodschap bereikt. Met een communicatieplan maak je voor jezelf inzichtelijk wat je in een onderneming wil bereiken op gebied van communicatie. Het beschrijft je strategie waarin je bepaalt wie je doelgroep is, welke boodschap je wil overbrengen en welke middelen je hiervoor wil gebruiken.Je moet 7 stappen doorlopen om het plan af te ronden. 

 1. Je begint met een interne analyse waarin je de onderneming omschrijft. Je neem hierin ook de visie en missie van je bedrijf mee. Ook behandel jij het gewenste imago, wat wil jij uitstralen met je bedrijf. De identiteit van jouw bedrijf wordt ook behandeld om een zo goed mogelijk beeld te creëren van het bedrijf. Hierna maak je een externe analyse over hoe de markt eruit ziet. Met een SWOT-analyse zet je dit op. 
 2. Bepaal je doelstellingen met de SMART-methode. Wat wil je bereiken met jouw bedrijf, product, campagne of evenement? SMART staat voor, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. OOk wel het creëren van een merkbeleving genoemd. 
 3. Maak persona’s die per communicatiedoel kan verschillen. Maak een gedetailleerde beschrijving van een (fictieve) klant. Zo maak je de doelgroep persoonlijk en is het makkelijker je communicatie hierop af te stemmen. Leeftijd, woonplaats, hobby’s, online activiteiten, mediagebruik en verwachtingen van je dienst, product of bedrijf. 
 4. Formuleer je boodschap, wat wil je overbrengen aan je doelgroep. Zet het in 1 zin en maak het kort maar krachtig. Maak aan de hand van de boodschap bijpassende teksten, content en communicatiekanalen.
 5. Zet communicatiemiddelen in, kies de juiste kanalen. En kijk wat werkt voor je doelgroep online en/of offline. 
 6. Communicatiematrix is een schematische weergave van je communicatieplan. Je behandeld; je doelgroep, doelstellingen, boodschap, communicatiemiddelen en je type content.

Evalueren en eventueel bijsturen

Maak kennis met online marketing

Online marketing

Vrijwel iedereen zit tegenwoordig online, jouw doelgroep waarschijnlijk ook. Het verschilt alleen waar en wanneer je doelgroep online is. De ene doelgroep bevindt zich vaker op Instagram en de andere vooral op Facebook. Uit onderzoek is gebleken dat maar 6% van de mensen nog nooit op internet is geweest, dat biedt genoeg kansen om je doelgroep hier te bereiken. Een marketingbudget kan je maar één keer uitgeven, doe dat dus goed. Investeer in marketingvormen waarmee de kansen het grootst zijn om je gewenste doel te behalen. 

Bij offline marketing wordt het moeilijk op je precieze doelgroep te targeten, terwijl dat bij online marketing een stuk makkelijker gaat. Je kunt heel specifiek jouw doelgroep benaderen, hiermee maak je optimaal gebruik van je budget. Met de filter kun je filteren op functie, leeftijd en interesses. 

Nog een groot voordeel is dat online alles meetbaar is, je krijgt dus de resultaten beter in kaart en kunt hierop inspelen. Je kunt een online campagne op pauze zetten als je doorhebt dat het niks of weinig oplevert. Pas je strategie aan en pas hem toe op de campagne, zodat je geen onnodige kosten maakt die je geen rendement opleveren. Dit is makkelijk aan te passen in tegenstelling tot offline marketing die vast staat. 

Duurzaamheid en tijd voor de advertentie:

Ook een voordeel is dat je online advertentie langer te zien is, zodra je een advertentie in een magazine plaats en iemand gooit de magazine weg is de advertentie uit het zicht. Net als op website blijft het zichtbaar totdat het verwijderd wordt, je hebt zelf de controle over hoelang een advertentie of marketinginstrument zichtbaar is. Het is dus ook duurzamer om te kiezen voor online marketing, je kunt de advertentie zo vaak opnieuw plaatsen zonder dat het weggooit hoeft te worden.

Kortom genoeg voordelen om zelf te starten met online marketing.

Marketing communicatie

Communicatie gaat over de manier van communiceren in de marketing. Het omvat veel verschillende middelen waarmee de organisatie communiceert naar de stakeholders en de doelgroep. Het algemene doel is om de diensten, producten en de organisatie te promoten. Marketing is het bedenken, waarderen, promoten en verspreiden van ideeën, goederen en diensten. Communicatie is de manier waarop dit wordt overgebracht naar stakeholders en de doelgroep. Marketingcommunicatie is gericht om de doelen en ideeën te verspreiden en niet alleen de reputatie. Verschillende vormen van marketingcommunicatie zijn:

 • Reclame
 • Sponsoring
 • Public marketing
 • Social Media

Elke vorm heeft een ander doel, je kunt hieruit kiezen of gebruik maken van een combinatie van deze vormen. Reclame heeft vooral als doel om een product te promoten. Je ziet reclame is veel vormen en maten waar je ook nog een uit kunt kiezen. Bijvoorbeeld:

 • TV-reclame
 • Posters
 • Folders
 • Krant
 • Radio

En sponsoring heeft meestal als doel om naamsbekendheid te vergroten. Om de ideen en doelen zo duidelijk mogelijk over te laten komen, moet de boodschap duidelijk zijn. 

Voordat je hiermee begint is het handig om een plan te maken, zodat je kunt inzetten op de juiste momenten en de juiste doelgroep. In een marketingcommunicatieplan worden de volgende dingen behandeld:

 • Analyse
 • Doelstelling (doelen die je wil bereiken)
 • Doelgroepen (uitgebreid)
 • Strategie 
 • Positionering (waar sta je in de markt)
 • Propositie (wat beloof je de klant)
 • Marketingcommunicatiemix
 • Budgettering (hierin leg je alles vast over de uitgaven)
 • Planning en uitvoering
 • Evaluatie (hoe is het gelopen)

Marketingcommunicatiestrategie:

Dit is een belangrijk onderdeel uit het plan. Je zet hierin hoe je de doelstelling gaat realiseren. Het bepalen van een strategie is afhankelijk van de gewenste doelstelling, maar ook het producten en dienst spelen een rol. Ook moet er worden gekeken naar de wensen en behoefte van de doelgroep. Het is makkelijk om hierop in te spelen.

Socialmediamarketing

Social media kun je gebruiken om je bedrijf je promoten. Dit kun je op allerlei verschillende manieren aanpakken om je doelgroep te gebruiken. Ook zijn er genoeg verschillende kanalen om te kiezen. Iedere doelgroep heeft een andere aanpak nodig om ze op de juiste manier te bereiken. Als je dit verkeerd aanpakt dan komt jouw bedrijf en jouw reclame niet bij jouw doelgroep terecht en zal je niks bereiken met de promotie die je hebt uitgezet via social media. Het kost weinig geld om via social media veel te bereiken, je kan er zoveel geld tegen aanzetten als je wil. Over het algemeen is er niet veel geld nodig om succesvol promotie te maken op social media. Je kan het zo gek en groot maken als je zelf wil. Het ligt er ook aan wat je doel is in hoeverre jij moet inzetten en welk bedrag je moet inzetten. 

De verschillende kanalen die je kunt gebruiken hangen af van wie je doelgroep is. Je hoeft niet te kiezen, want je kan gebruik maken van meerdere kanalen. De meest gebruikte kanalen zijn:

 • Facebook
 • Instagram
 • Tiktok

Ook kan het zijn dat je het via een website promotie kunnen maken. Verzin een leuke actie om de aandacht te trekken naar jouw bedrijf. Bedenk daarna wat je wil bereiken, naar welk product je ze wil toe trekken. Kies een duidelijk doel om een duidelijk resultaat te krijgen. 

Voordelen: 

 • Interactie
 • Bouwen van een merk of imago
 • Onder de aandacht brengen van je dienst en producten
 • Minder kosten dan offline marketing
 • Naamsbekendheid wordt groter
 • Meer verkeer op je website

De resultaten zijn makkelijk meetbaar en je kunt ze dus ook tussentijds aanpassen om het gewenste resultaat te bereiken. Dat is ook zeker een van de voordelen, het op moment kunnen aanpassen net als je budget.

Wat is een marktonderzoek?

Met een marktonderzoek breng jij de markt waarin jouw bedrijf zich bevindt in kaart. Het laat zien hoe jij je kunt onderscheiden van je concurrenten. Ook bekijk je wie je klanten kunnen zijn en hoe je deze klanten naar jouw bedrijf kunt halen. Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderzoeken die je moet uitvoeren om tot het juiste resultaten te komen. Ook komen er analyses bij kijken die noodzakelijk zijn om je informatie te filteren. 

Een marktonderzoek begint met een SWOT-analyse ook wel een sterkte en zwakte analyse genoemd. Je vergelijkt jezelf hier met de concurrent op de markt. Je legt jouw zwakke en sterke punten tegenover de concurrenten vast op papier zodat je gelijk kunt zien waar je kansen en bedreigingen liggen. Daarna ga je de ontwikkelingen binnen de markt in kaart brengen met een brancheonderzoek. Hiermee kun je de haalbaarheid meten van je onderzoek. Dat geeft een blik of het zin heeft of dat je er een andere draai aan moet geven. Vervolgens ga jij informatie verzamelen van je grootste concurrenten door middel van een concurrentieanalyse. Als je dit allemaal gedaan hebt kun je een analyse maken van potentiële klanten door het maken van een klantenonderzoek die je hierna gaat analyseren.

De voordelen en de nadelen van de locatie voor je bedrijf zet je een omgevingsanalyse op. Onderzoek daarna de wensen en behoeftes van je bestaande klanten zo weet je of je iets moet aanpassen. Bekijk daarna of je de gewenste imago hebt, je kunt je imago aanpassen door het opzetten van een strategie. 

Tips voor het opzetten van een marktonderzoek:

 • Werk je met vragenlijsten, leg dan van tevoren je vragen vast. 
 • Stel niet teveel vragen, filter je vragen, zodat je alleen de antwoorden krijgt waar je wat aan hebt. 
 • Blijf objectief 
 • Kies de juiste manier om je analyse uit te voeren wat past bij de doelgroep

MBO opleiding: marketing medewerker

Tijdens deze opleiding leer je alles over promoten van producten, diensten of evenementen. Als medewerker marketing en communicatie ben continu bezig om je creatieve gedachten te verleggen. Je houd je bezig in online en offline marketing en maak je hiervoor promotie. De ene keer gaat het over het schrijven van een leuke, overtuigende tekst en de andere keer houd je je bezig met het maken van promotie. Deze opleiding is een goede voorbereiding voor het hbo maar ook een mooie stap in het bedrijfsleven. De opties zijn eindeloos en je kunt in elke branche terecht. Je hebt baankansen genoeg! Het is een creatieve maar ook zeker uitdagende opleiding.

Waar houd jij je tijdens de opleiding mee bezig? 

 • Je voert marktonderzoeken uit
 • Je bedenkt oplossingen voor communicatie en marketingvraagstukken
 • Je onderhoud websites 
 • Je maakt websites 
 • Je ontwikkelt promotiemateriaal
 • Je leert online middelen inzetten
 • Je leert offline middelen inzetten
 • Je leert organiseren van evenementen en open dagen
 • Je leert op de juiste manier communiceren buiten het bedrijf en binnen het bedrijf
 • Je geeft voorlichtingen en presentaties

Tijden de opleiding zul je de basisvakken krijgen, zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaanbegeleiding. Hiervoor doe je ook examen. Buiten deze vakken heb je ook keuzedelen die je moet volgen buiten de normale vakken. Tijdens de opleiding leer je alles over marketing en communicatie. Daarom krijg je ook commerciële calculaties, basis marketing en communicatie, marketingplanning, (online) marketing, (online) communicatie en marktonderzoek. Ook loop je elk jaar 10-15 weken stage bij een erkend leerbedrijf die je zelf uitkiest, wij zullen uiteraard daarbij helpen.

In deze opleiding leer jij:

 • Het presenteren en pitchen van je ideeën 
 • Opstellen en beoordelen van je teksten
 • Onderzoeken doen 
 • Creatief denken en creatief leren
 • Gebruik van social media
 • Digitale vaardigheden
 • Opstellen van marketing -communicatieplannen
 • Samenwerken in een team
 • Bedenken en uitwerken van promotiemateriaal

Hoe belangrijk is marketing?

Met je onderneming wil je blijven groeien in alle opzichten. Het maakt niet uit of je net begint of dat je alleen langer bezig bent. Het is altijd goed om te blijven werken aan de manier hoe je onderneming marketinginstrumenten inzet. Het is een cruciale zet om je doelgroep te blijven triggeren. Er zijn allerlei vormen van marketing waar je gebruik van kunt maken om je doelen te bereiken. Je hoeft er niet 1 te kiezen, je kunt meerdere verschillende vormen kiezen om je einddoel te bereiken. Klanten binden is belangrijk om klanten betrokken te laten voelen. Interactie is hiervoor een prima basis die je kunt inzetten voor klantenbinding. Marketing valt op veel verschillende manier in te zetten en dat is nodig om jou producten of diensten te verkopen. Zonder marketing weet niemand wie je bent en zal je bedrijf niet groeien in geen enkel opzicht. 

Marketingstrategie is ook een belangrijk onderdeel om marketing succesvol te maken voor jouw bedrijf. Als je weet wat je doet kun je zelf kijken hoever je komt met het maken van een strategie. De strategie is bepalend voor het succes wat je kan bereiken met je bedrijf. Elke strategie is uniek net als elk bedrijf. Je kunt met marketingstrategie de marketing aanpassen aan jouw missie, visie en waardes van jouw bedrijf. 

Het is moeilijk om je strategie te bepalen als je geen expert bent op dit gebied. Vraag hierom professionele hulp, ook al is het voor een kleine opzet die je nodig bent om zelf verder te gaan. Je kunt ook een professional inschakelen om de volledige marketing uit handen te geven. Zij hebben de juiste tools om het beste uit jouw bedrijf en budget te kunnen halen. Expert weten welke marketing wel en niet werkt voor jouw bedrijf en zullen hun hele strategie volledig op jouw doelgroep aanpassen. Zelf kun je op internet een heleboel informatie vinden maar het toepassen hiervan is nog een stukje moeilijker als je er totaal geen verstand van hebt.

Wat is marketing?

Marketing is het op de markt overbrengen van een product, dienst of bekendheid van een merk met als doel verkopen of informeren. Ze kunnen gericht zijn op het creëren van naamsbekendheid, opzetten van een imago, informatie over een product of het verkopen van een product. Het doel is een concrete actie creëren of het generen van omzet. Ook kan het gericht zijn op het onderhouden van bestaande klanten voor een herhaalaankoop. Het kan ook zijn dat je een nieuwe klantenbestand aan het opbouwen bent. Je hebt in de marketingbranche veel verschillende soorten marketing en termen waar je mee te maken krijgt. Om even een paar te noemen:

 • telemarketing
 • online marketing
 • direct marketing
 • affiliate marketing
 • social media marketing
 • printmarketing

Voordat je met marketing wil starten moet je eerst beginnen met het opzetten van een marketingstrategie. Je bepaalde je doelgroep en hoe je deze goed kunt benaderen. Jongeren ga je bereiken via social media en niet via de krant of radio, dat is waar deze doelgroep zich bevindt. Kies je de verkeerde doelgroep, dan is er een kans dat jouw doelgroep jou marketing helemaal niet gaat zien en dat het dus weggegooid tijd en geld is. Kijk hier dus goed naar voordat je begint. Als je geld inzet moet je goed kijken waar je dit het beste doet, zodat je het meeste uit je geld kunt halen. Kijk hier weer goed na de doelgroep en de middelen die daar goed bij passen. 

Met marketing zorg je voor een merkbeleving waar je een gevoel of actie mee opwekt. Je houd je klanten vast als ze tevreden zijn over een dienstverlening of product. Ook is service een belangrijk ding om je klanten te behouden, ze krijgen een vertrouwd gevoel doordat je voor hun klaar staat. Je hebt offline en online marketing en ook al spreekt het voor zich ik ga toch even kort vertellen wat het inhoud. 

Online marketing is alle marketing die je online zet. Neem als voorbeeld social media, je website, online advertenties…letterlijk alles wat je online doet aan marketing. 

Offline marketing is het tegenovergestelde van online marketing. Dus alles wat niet online is valt onder offline marketing. Denk hierbij aan tv, radio, posters, folders of kranten.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa