Consumentengedrag onderzoeken? Gebruik de ERG-theorie!

ERG theorie

Ben je benieuwd naar het gedrag van je consument? De ERG-theorie is afgeleid van de behoeftetheorie van Maslow. Het fijne is dat deze theorie bruikbaar is voor het bestuderen van consumentengedrag. Ook geeft het aan welke verschillende behoeften er zijn bij een consument. Omdat de deelvragen gaan over de wensen en behoeften, is het ideaal om informatie aan de hand van deze theorie in kaart te brengen. De existence-relatedness-growth theorie omvat drie categorieën:

Overlevingsbehoeften (existence):

Dit zijn de fysiologische behoeften van Maslow en de materiële veiligheidsbehoeften. Door bijvoorbeeld te laten zien dat de concurrentie binnen de branche van de huidige of potentiële klant groot is. Door SEO in te zetten vergroot je de online vindbaarheid van het bedrijf.

Sociale behoeften (relatedness):

De sociale veiligheidsbehoeften aan achting en erkenning. Door bijvoorbeeld aan te geven dat SEO een duurzame investering is.

Groeibehoeften (growth):

De groeiaspecten in de behoefte aan achting en erkenning en de behoefte aan zelfverwezenlijking. Door bijvoorbeeld te tonen dat marketing voor een rendabel resultaat kan zorgen (Mulder, 2020).

Aan de hand van de categorieën kunnen er vragen in kaart worden gebracht voor het diepte-interview. Dit om te achterhalen op welke behoefte De SEO Studio moet inspelen bij het maken van reclame voor de aangeboden diensten. Aan de hand van diverse CMD-methodes (een kaarten set met onderzoeksmethoden voor ontwerpgericht onderzoek) is het mogelijk om reacties te vragen van de respondenten en om door te vragen. Hierdoor kan het gevoel en de wensen en behoeften concreet in kaart worden gebracht. Voorbeelden van CMD-methodes zijn: context mapping, a/b testing en cart sorting (“CMD Methods Pack – find a combination of research methods that suit your needs”, z.d.). 

De CMD-methodes zijn ontzettend divers. Je kunt ze gebruiken om onderzoek te doen naar het gedrag van je doelgroep. Het fijne hieraan is dat je inzicht krijgt in situaties en tot nieuwe ideeën kunt komen.

Geef een antwoord

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa