Een communicatieplan opstellen doe je zo!

Hoe zorg je dat jouw dienst of product bij de doelgroep terecht komt? Je zet hiervoor communicatiemiddelen in, zoals een website of social media. Dit moet je goed uitdenken in een communicatieplan. Zo kun je goed plannen hoe je de doelgroep met de juiste boodschap bereikt. Met een communicatieplan maak je voor jezelf inzichtelijk wat je in een onderneming wil bereiken op gebied van communicatie. Het beschrijft je strategie waarin je bepaalt wie je doelgroep is, welke boodschap je wil overbrengen en welke middelen je hiervoor wil gebruiken.Je moet 7 stappen doorlopen om het plan af te ronden. 

  1. Je begint met een interne analyse waarin je de onderneming omschrijft. Je neem hierin ook de visie en missie van je bedrijf mee. Ook behandel jij het gewenste imago, wat wil jij uitstralen met je bedrijf. De identiteit van jouw bedrijf wordt ook behandeld om een zo goed mogelijk beeld te creëren van het bedrijf. Hierna maak je een externe analyse over hoe de markt eruit ziet. Met een SWOT-analyse zet je dit op. 
  2. Bepaal je doelstellingen met de SMART-methode. Wat wil je bereiken met jouw bedrijf, product, campagne of evenement? SMART staat voor, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. OOk wel het creëren van een merkbeleving genoemd. 
  3. Maak persona’s die per communicatiedoel kan verschillen. Maak een gedetailleerde beschrijving van een (fictieve) klant. Zo maak je de doelgroep persoonlijk en is het makkelijker je communicatie hierop af te stemmen. Leeftijd, woonplaats, hobby’s, online activiteiten, mediagebruik en verwachtingen van je dienst, product of bedrijf. 
  4. Formuleer je boodschap, wat wil je overbrengen aan je doelgroep. Zet het in 1 zin en maak het kort maar krachtig. Maak aan de hand van de boodschap bijpassende teksten, content en communicatiekanalen.
  5. Zet communicatiemiddelen in, kies de juiste kanalen. En kijk wat werkt voor je doelgroep online en/of offline. 
  6. Communicatiematrix is een schematische weergave van je communicatieplan. Je behandeld; je doelgroep, doelstellingen, boodschap, communicatiemiddelen en je type content.

Evalueren en eventueel bijsturen

Geef een antwoord

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa