Marketing communicatie

Communicatie gaat over de manier van communiceren in de marketing. Het omvat veel verschillende middelen waarmee de organisatie communiceert naar de stakeholders en de doelgroep. Het algemene doel is om de diensten, producten en de organisatie te promoten. Marketing is het bedenken, waarderen, promoten en verspreiden van ideeën, goederen en diensten. Communicatie is de manier waarop dit wordt overgebracht naar stakeholders en de doelgroep. Marketingcommunicatie is gericht om de doelen en ideeën te verspreiden en niet alleen de reputatie. Verschillende vormen van marketingcommunicatie zijn:

 • Reclame
 • Sponsoring
 • Public marketing
 • Social Media

Elke vorm heeft een ander doel, je kunt hieruit kiezen of gebruik maken van een combinatie van deze vormen. Reclame heeft vooral als doel om een product te promoten. Je ziet reclame is veel vormen en maten waar je ook nog een uit kunt kiezen. Bijvoorbeeld:

 • TV-reclame
 • Posters
 • Folders
 • Krant
 • Radio

En sponsoring heeft meestal als doel om naamsbekendheid te vergroten. Om de ideen en doelen zo duidelijk mogelijk over te laten komen, moet de boodschap duidelijk zijn. 

Voordat je hiermee begint is het handig om een plan te maken, zodat je kunt inzetten op de juiste momenten en de juiste doelgroep. In een marketingcommunicatieplan worden de volgende dingen behandeld:

 • Analyse
 • Doelstelling (doelen die je wil bereiken)
 • Doelgroepen (uitgebreid)
 • Strategie 
 • Positionering (waar sta je in de markt)
 • Propositie (wat beloof je de klant)
 • Marketingcommunicatiemix
 • Budgettering (hierin leg je alles vast over de uitgaven)
 • Planning en uitvoering
 • Evaluatie (hoe is het gelopen)

Marketingcommunicatiestrategie:

Dit is een belangrijk onderdeel uit het plan. Je zet hierin hoe je de doelstelling gaat realiseren. Het bepalen van een strategie is afhankelijk van de gewenste doelstelling, maar ook het producten en dienst spelen een rol. Ook moet er worden gekeken naar de wensen en behoefte van de doelgroep. Het is makkelijk om hierop in te spelen.

Geef een antwoord

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa